Rails Pobierz Rails

Ruby

Ruby

Wymaganą wersją Rubiego do pracy z Rails jest Ruby 2.2.2 lub nowszy.

Użytkownicy systemów uniksowych (m.in. Linux, Mac-OS-X) mogą skorzystać z RVM (Ruby Version Manager), rbenv lub chruby, które pozwalają stworzyć izolowane środowiska dla wielu wersji Ruby'ego (włacznie z JRuby, Rubiniusem i innymi implementacjami).

Użytkownicy systemu Windows, mogą ściagnąć gotowy instalator ze strony http://rubyinstaller.org. Opcjonalnie można pobrać DevKit, rake-compiler przydatny dla twórców gem'ów z rozszerzeniami w C oraz Pik aby mieć jednocześnie kilka wersji Rubiego w systemie.

 

RubyGems

Rubygems

RubyGems to standardowy manager pakietów (gemów) Rubiego. Działa podobnie jak apt-get, emerge lub podobne systemy zarządzania pakietami podstępne dla różnych systemów operacyjnych. Ruby 1.9.x ma zbudowany standardowo RubyGems i nie trzeba go pobierać. Użytkownicy starszych wersji Ruby'ego muszą go pobrać i zainstalować (po rozpakowaniu należy uruchomić komendę ruby setup.rb).

 

Rails

Mając zainstalowane gemy, możesz zainstalować Rails, wraz z wszystkimi zależnymi pakietami, za pomocą komendy:

gem install rails

Nowe wersje Railsów mogą być instalowane w ten sam sposób. Najnowszy kod źródłowy Rails wraz z dostępnymi starszymi wersjami jest dostępny na Githubie.

 

Utwórz swoją aplikację

Utwórz szkielet aplikacji i uruchom serwer:

rails new myapp
cd myapp
rails s

Właśnie uruchomileś Ruby on Rails! Zajrzyj do instrukcji pod adresem http://localhost:3000.

 

Edytory

Główny zespół programistów Rails używa TextMate działającego pod Mac OS X. To świetny edytor, który jest standardowo wyposażony w podświetlania kodu i makra. Ci którzy potrzebują bardziej rozbudowanego środowiska do pracy mogą skorzystać m.in. RubyMine (oparty na IntelliJ IDEA), Netbeans czy Aptana Studio (RadRails, oparty na Eclipse). RubyMine ma najwięcej możliwości ale nie jest darmowy tak jak pozostałe wymienione. Poza tym wsparcie dla Ruby'ego i Rails posiada obecnie większość popularnych edytorów takich jak Vim, Emacs czy Jedit.